Jaro

Užitečný hmyz na zahradě

Hmyzu vděčíme za mnohé. Pozvěte ho také na vaši zahradu!
Užitečný hmyz na zahradě

Hmyzu vděčíme za mnohé. Pozvěte ho také na vaši zahradu!

Do života užitečného hmyzu stále nepříznivěji zasahuje člověk. Ničení přirozených stanovišť, necitlivá kultivace krajiny, nadužívání pesticidů, insekticidů i chemických hnojiv a další vlivy zapříčiňují, že hmyz nenahraditelně mizí. Jen počet vyhynulých a ohrožených druhů u našich denních motýlů dosahuje už přes 55 procent. Klesá nejen počet chovaných včel, ale dramatický je i úbytek dalších důležitých opylovačů – čmeláků a včel samotářek. Současně také ubývá hmyzu, žijícímu v nepřátelském poměru k hmyzu škodlivému - dravých a cizopasných druhů.

Bez hmyzích opylovačů se nedočkáme úrody, dravé či cizopasné druhy hmyzu zdarma a účinně redukují počet hmyzu škodlivého. Nepřítomnost často nenápadného, zato důležitého hmyzu může na naší zahradě zapříčinit přemnožení některých hmyzích škůdců, které pak hubíme pomocí mnohdy drastických chemikálií. Přesto, ať už vědomě či nevědomě, to způsobujeme často sami: krátce stříhaný trávník ze standardní směsi trav, sterilní a pečlivě uklizená zahrada bez možnosti úkrytu, nadměrné používání chemických prostředků, rostliny nepřitahující hmyz, vypalování stařiny po zimě…

Hmyzu vděčíme za mnohé. Jak tedy zařídit, aby se usadil právě u nás? Čím jej přilákat? Nabídneme dostatek vhodných úkrytů pro rozmnožování i zimování, třeba ubytování v podobě dutinkových „domečků“, a zahradu úzkostlivě neuklízíme, obzvláště ne před zimou. Současně užitečnému hmyzu opatříme zdroje nektaru a pylu, abychom si ho natrvalo udrželi; někam do kouta zahrady můžeme zakomponovat i tzv. živné rostliny nebo rostliny „plevelné“. Chemické prostředky používáme co nejméně.


HMYZÍ UBYTOVNY

Hmyzí domečky neboli hmyziště či broukoviště se mohou stát nejen atraktivní součástí zahrady, ale také zajímavým a poučným zdrojem pozorování pro nás a naše děti. Všem typům je společné to, že slouží hmyzu jako úkryt pro rozmnožování a zimování. Mohou být velmi různé: od jednoduchého úkrytu k zavěšení až po rozměrné a složitě budované hmyzí hotely. Vystavět či vyrobit je lze z nejrůznějších přírodních materiálů: děrovaných cihel, nejrůznější keramiky, dřeva i kůry, větviček, bambusu a stébel o rozličném průměru, šišek, slámy, chlupů, mechu… Zvláštním typem jsou dřevěné nebo keramické čmelíny pro čmeláky. Při troše zručnosti si hmyziště můžeme vyrobit sami. Snadno najdeme návody, jak si se stavbou poradit, vyhledáme si také informace o životním cyklu a nárocích určitého druhu. Pokud si příliš nevěříme, lze zakoupit hmyzí domečky už hotové.


MAGNETY PRO HMYZ

Z pohledu motýla či čmeláka není zahrada sestávající z anglického pažitu a jehličnanů ničím zajímavá. Hmyzí domky osídlí blanokřídlý a další hmyz docela brzy; čím je ale nalákáme, aby se u nás usadili natrvalo? Opylovače třeba tím, že v okolí nového bydliště najdou dostatek potravy, pylu a sladkého nektaru. Měli bychom se snažit zajistit jejich zdroj po co možná nejdelší období v roce. Nejspolehlivěji hmyz přivábí přírodně pojaté zahrady, rostliny vonné a aromatické, medonosné, pestrá směsice letniček i trvalek, bylinky, kvetoucí dřeviny, ale i nejrůznější „plevele“ či zelenina. Část trávníku můžeme nahradit květnatou loukou a při výsadbě květin a keřů dáme přednost „obyčejným“ jednoduchým květům před plnokvětými kultivary. Zasadíme osvědčené nektarodárné rostliny, které působí na hmyz jako magnet. Motýlům kromě nektaru nabídneme také živné rostliny pro jejich housenky.
Nemusíme se obávat ani přemnožení některých druhů - pokud je nebudeme likvidovat pomocí chemie, spolehlivě je vysbírají hmyzožraví ptáci. Zahrada tak ožije i naší zásluhou. Je v silách každého z nás pokusit se přírodě pomoci a něčím přispět; stačí se zamyslet, věnovat tomu trochu úsilí a alespoň malý kousek zahradního prostoru.

Text a foto Olga Kubalová Wankeová

Fotogalerie
Máte dotazy?