Jaro

Jarní práce na zahradě

Užitečné rady naší zahradnice Olgy pro jarní měsíce a popis řezu dřevin pro jarní období. 
Jarní práce na zahradě

BŘEZEN

 • Provádíme první zahradnický úklid, postupně odstraňujeme zimní kryt z rostlin.
 • Vyhrabeme listí, vyhýbáme se hromádkám organického materiálu s přezimujícími živočichy.
 • Začínáme čistit trvalky, skalničky i jahodník; odstraňujeme jejich nadzemní zaschlé části.
 • Oschne-li půda, upravíme záhony pro setí a sázení; vyséváme první zeleninu.
 • Začínáme s vysazováním a přesazováním ovocných i okrasných dřevin.
 • Od poloviny března postupně odkrýváme růže, seřezáváme je a hnojíme.
 • Trávník po vyschnutí důkladně vyhrabeme, odstraníme tak stařinu a mech.
 • Hnojíme rašící případně už kvetoucí jarní cibuloviny.
 • Postřikujeme broskvoně proti kadeřavosti; případně likvidujeme plíseň sněžnou v trávníku.
 • Přezimované přenosné rostliny můžeme už seříznout a přesadit. Otužujeme je na světle a v chladnu. Přesadíme také pokojové rostliny, nepřesazované přihnojíme.
 • Do venkovních truhlíků vysazujeme první jarní květiny.

 

DUBEN 

 • Vysazujeme prostokořenné stromky a keře včetně růží, a to až do začátku rašení. 
 • Přesazujeme a dělíme trvalky, hlavně v létě a na podzim kvetoucí.
 • Seřízneme nadzemní části trvalek a okrasných trav.
 • Od poloviny dubna začínáme vysazovat v létě kvetoucí cibulové a hlíznaté rostliny.
 • Vyséváme odolné letničky, sázíme i jejich předpěstovanou sadbu. Sejeme a sázíme teplotně méně náročnou zeleninu.
 • Trávník vyhrabeme a provzdušníme, nejpozději koncem dubna už posečeme a přihnojíme.
 • Odstraňujeme vytrvalé a jednoleté plevele.
 • V době rašení hnojíme ovocné stromy a keře, okrasné dřeviny, trvalky i cibuloviny.
 • Včas a průběžně ničíme plže a mšice, případně zasáhneme proti přezimujícím škůdcům a houbovým chorobám. Vybíráme přípravky s co nejmenším dopadem na životní prostředí.
 • Řežeme, přesazujeme či hnojíme pokojové a přenosné rostliny.
 • Truhlíky osazujeme otužilými letničkami, choulostivé v případě nízkých teplot přechodně uklidíme do vnitřních prostor.

 

KVĚTEN

 • Vysazujeme předpěstované letničky, sázíme a vyséváme teplomilnou zeleninu.
 • Zaléváme, a to především nově vysazené rostliny.
 • Zakládáme trávník, doséváme poškozená místa a travní porost zavlažujeme.
 • Pravidelně sečeme a hnojíme, případně aplikujeme selektivní herbicidy.
 • Celou zahradu přihnojujeme komplexními hnojivy.
 • Soustavně odstraňujeme vytrvalé a jednoleté plevele.
 • Pokud jsme nesázeli odrůdy rezistentní proti chorobám, angrešt postřikujeme proti padlí, jabloně proti strupovitosti, hrušně proti rzi hrušňové apod. Způsob ochrany vždy zodpovědně uvážíme, ne vždy je chemické ošetřování nezbytné.
 • Ze živočišných škůdců se bráníme postřikem pilatce a pilatěnce na růžích, píďalkám, housenkám, mšicím a sviluškám. Průběžně ničíme plže, silně toxické preparáty volíme v krajní nouzi.
 • Při mrazících použijeme k zakrývání bílou ochrannou textilii.
 • Koncem měsíce už umístíme trvale ven pokojové a subtropické rostliny.
 • Odkvetlé jarní květiny v truhlících nahradíme po „zmrzlých“ letničkami.

 

ŘEZ DŘEVIN V JARNÍM OBDOBÍ

 • Keře kvetoucí v předjaří až koncem jara řežeme až po odkvětu. 
 • Keře kvetoucí v létě a na podzim můžeme stříhat během předjaří a jara; teplomilné druhy teprve před rašením.
 • Listnaté živé ploty upravujeme řezem v předjaří nebo koncem jara. Jehličnaté a stálezelené stříháme od jara (po přejití mrazíků) až do konce léta.
 • Pro řez listnatých stromů je optimální dobou první polovina vegetačního období, v plném olistění (konec dubna, květen a červen).
 • V předjaří neřežeme ořešáky, javory (vyjma babyky), břízy a jilmy; jejich řez provádíme až po vytvoření nových letorostů (květen a červen).
 • Průklest drobného ovoce provádíme v předjaří. Začátkem března dokončíme řez vinné révy a udržovací řez jádrovin. Peckoviny řežeme až v době narašení či kvetení (přednost ale dáváme řezu letnímu; je vhodný i u jádrovin). Povýsadbový řez provádíme vždy až na jaře.

Text a foto Olga Kubalová Wankeová

Fotogalerie
Máte dotazy?